کابل تبدیل USB-C به لایتنینگ اپل طول ۱ متر

کابل تبدیل USB-C به لایتنینگ اپل طول 1 متر